Музика по цветята на Бах: Не може да се купи, защото не се продава!

Музика по цветята на Бах: Не може да се купи, защото не се продава!

Спомням си вълнението, което ме обзе при идеята да направя тази музика! Тогава нямах никаква представа как ще я направя, нито дали ще се получи нещо въобще. Знаех само, че след като вече имах осъзнаването за тази възможност, нямаше да мога да го забравя, нито пък да...