Процес за получаване на житейска визия

Автор – Мария Попова

Много хора задават… Обезсилващи въпроси.

– Какво не е наред?

– Кой е виновен?

– Защо на мен?

Тези въпроси държат съзнанието ни в низходящата спирала на недоволството, страха, съмнението и тревожността, натрупани в колективния ум на човешкия опит.

Докато Процесът за получаване на истинска житейска визия е основан на задаването на въпроси, които упълномощават.

– Какво се опитва да се прояви в живота ми?

– Какъв дар имам за споделяне?

– Колко сила може да извира чрез мен?

 

Ако непрекъснато се блокираме с обезсилващи въпроси, възприятието ни става ограничено, ставаме реактивни и действията, които извършваме просто се превръщат в една безкрайна заетост.

А заетостта по оцеляването ни няма нищо общо с това – да прегърнем голямата си цел или мащабната визия за живота си.

Важно е: За да получим истинска житейска визия за нещо, трябва да задаваме упълномощаващи въпроси.

Като… – Какъв е дара, който нося в света?

Какво се опитва да се прояви чрез моя живот?

Дори може да попитате – каква е следващата ми стъпка към това – да доведа до съзнанието си яснотата за моята визия и за това – как да я живея?

Защото ето какво се случва:

Щом веднъж започнем да задаваме упълномощаващи въпроси, духовната ни способност да чуваме се активира.

Едно от изгубените изкуства в нашия свят е – изкуството на слушането.

Хората не знаят как да слушат и как да разбират чутото.

Слушането е изгубено изкуство, което трябва да се върне обратно в духовната ни практика.

 

Така че, когато искаме да получим истинска житейска визия за нещо, докато чувстваме как сме обгърнати от вселенското присъствие на Божествената любов, задаваме въпроса си:

– Каква е визията на живота ми?

– Какво търси вселената да изрази чрез мен?

– Каква е идеята, която се опитва да се прояви като мой живот?

А след това просто слушаме – без осъждане, без цензора, чисто слушане.

И постепенно започваме да разбираме това мъничко гласче в нас. И то постепенно става единственият глас. Бърборенето на ума… Вече не го чуваме.

Вместо това започваме да чуваме – какво търси да се прояви.

 

Сега ще го изпрактикуваме:

Това е моя подарък за вас – процес по слушане, за получаване на истинска визия за живота.

 

  

 

Какво получавате:

 – Аудио файл с водена медитация за получаване на житейска визия в mp3 формат, с времетраене – 26.32.